Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

spz_ms_barevne_logo.jpg kralovehradecky-kraj.gif

                                                                   Podpora Královehradeckého kraje

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTINNÉ

Webové stránky: www.mkolka.estranky.cz

ID datové schránky: h6bkrpc

Ochrana osobních údajů: Oznámení pověřence

   MŠ je od 1.9.2007 sloučena v jeden právní subjekt,

který tvoří

3 mateřské školy s celodenním provozem:

Mateřská škola Hostinné je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Hostinné. V čele právního subjektu je ředitelka, jednotlivá odloučená pracoviště řídí vedoucí učitelka.
Provoz mateřských škol je od 6:30 hodin do 16:30 hodin, kapacita míst je pro 185 dětí.

MŠ poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 2 do 7 let. Děti jsou zařazovány do tříd podle věku. Vzdělávání dětí se ustutečňuje podle  Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem  „Školka pro všechny“.

Stravování dětí je zajištěno ve školních jídelnách-výdejnách.

Uspořádání tříd a jejich vybavení hračkami a didaktickými pomůckami podněcuje děti ke konstruktivním a námětovým hrám, experimentování, hudebně-pohybovým činnostem, sportování. Ve všech třídách jsou dětem vytvořeny vhodné podmínky pro organizování skupinových i individuálních činností.

Všechny MŠ obklopují školní zahrady, které jsou využívány nejen pro pohybové aktivity dětí, ale i pro výchovně vzdělávací činnosti.

Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 16 kvalifikovaných učitelek, z toho 6 s vysokoškolským vzděláním (v oblasti logopedie, etopedie, surdopedie), dále 2 asistenti pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacímo potřebami a 1 chůva.

1. mateřská škola Tyršovy sady: (1 třída pro 28 dětí, 2 třídy méněpočetné pro 14 dětí přijatých na základě doporučení poradenského zařízení).

2. mateřská škola Hasičská: (2 třídy pro 28 dětí, 1 třída pro 17 dětí).

3. mateřská škola A. Dvořáka: (2 třídy pro 28 dětí).

Úkolem všech MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Promyšleně a odborně vést předškolní vzdělávání, vhodně formovat, předávat a prožívat s dětmi získávání jejich zkušeností, dovedností a znalostí. Velký důraz je zde kladen na posilování takových schopností dětí, které jsou pro jejich další samostatný život nezbytné, osobní spokojenost, podporu zdraví a tělesného rozvoje, návštěvy divadelních představení a koncertů, výlety a pobyty dětí v přírodě. Specifickými oblastmi jsou především rozvoj sebeobsluhy, prostorové orientace, smyslového vnímání, oblast zrakové, sluchové stimulace a individuální logopedické péče.

   Příjemce dotace: Mateřská škola Hostinné

   Název projektu: Šablony II - Zvýšení kvality výuky v MŠ Hostinné

   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008996

   Období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

   Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v 

  rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů 

  zjednodušeného vykazování – Šablony II.

  Publicita V63_MŠ Hostinné.docx

  Plakát A3_Šablony II_MŠ Hostinné.pdf

 

 

 

 

 

 

Veselé Velikonoce

17. 4. 2019

Veselé a spokojené Velikonoční svátky naplněné nadějí,

dětskou radostí a pohodou

přeje celý kolektiv Mateřských škol Hostinné.

 

Velikonoční strom v Hostinném

17. 4. 2019

Nejen Vánoce, ale také Velikonoce jsou spojeny s různými tradicemi a zvyky. Město Hostinné nám v letošním roce nabídlo velmi krásnou tradici, a to zdobení velikonoční břízy, přímo na náměstí v Hostinném. Děti ze všech školek se s vervou a  radostí pustily do zdobení, barvení a lepení vajíček. Motivací jim bylo, že uvidí na náměstí právě to své vajíčko. Každé vajíčko se dětem velmi povedlo, co kus to originál. V pondělí 15.4.2019 se již děti těšily na vycházku, která vedla přímo na náměstí. Tam se již vajíčka pomocí plošiny a dvou šikovných pomocníků věšela na břízu. Od té doby každý den slyší paní učitelky ve školkách chválu dětí, že viděly na stromě právě to jejich pomalované vajíčko. 

Děkujeme městu Hostinné za krásnou tradici.

 

Exkurze do zahradnictví

15. 4. 2019

Děti z Mateřské školy A.Dvořáka se vydaly do místního zahradnictví na exkurzi. Většina z dětí neměla zatím tu možnost si prohlédnout velké skleníky s různými kytičkami, sazeničkami a bylinkami. Paní zahradnice jim velmi pečlivě představila svou práci, která je spíše jejím posláním. Děti měly možnost poznat různé druhy květin, sazeniček a bylinek. Děti se mohly samy přesvědčit, že proces života rostlinek, než se ze semínka stane kytička, trvá docela dlouhou dobu a je potřeba se o rostlinku pečlivě starat. Touto cestou bychom chtěli velmi poděkovat Zahradnictví Josef Bridzík za ochotu a čas, který věnovali našim dětem a za krásné kytičky, které již kvetou u naší Mateřské školy. 

 

Návštěva Knihovny Hostinné

4. 4. 2019

Ve čtvrtek 4.4. 2019 měly předškolní děti a "středňáčci"naplánovanou návštěvu místní knihovny v Klášteře Hostinné.

Pro mnoho dětí to bylo první setkání s knihou v takovémto měřítku. Většina z nich totiž ještě neměla možnost knihovnu navštívit. Díky vstřícné paní knihovnici se děti seznámily s tím, co jim knihovna může nabídnout, s provozem knihovny, jak vše funguje. Paní knihovnice dětem předvedla, jak správně s knihou zacházet a představila jim klasické pohádky, které děti znají z večerníčků a televize.  Při návštěvě knihovny si děti vyslechly kousek z příběhu o Pejskovi a Kočičce, kterým pomohly upéct dort. Děkujeme paní knihovnici za milé povídání a brzy zase na viděnou. 

 

Mravenčí dobrodružství

22. 3. 2019

V pátek dne 22.3.2019 se děti z Mateřské školy A.Dvořáka vydaly za mravenčím dobrodružstvím. Mravenčí stezku máme téměř "za humny", tak proč neplnit úkoly právě tam. Z divadla o Ferdovi již víme, že Ferda je pečlivý, pracovitý a spravedlivý mravenec. Ferda nosí kolem krku červený šátek s puntíky, naše děti, aby se staly také "správnými mravenci" dostaly šátek také, ale bez puntíků. Ty získávaly za splnění úkolů, jako například přeskok přes kládu, hod kamínkem do dálky, poznávání jarních květin nebo stavba mraveniště pro kamarády. Ferda Mravenec by mohl být na naše děti pyšný, protože všechny děti získaly spousty puntíků a patří k Ferdovým kamarádům.

 

Loučení s paní Zimou Moranou

21. 3. 2019

Paní Zima Morana již svou vládu pomalu končí a příroda nám prozradila, že přichází jaro. Proto jsme v první jarní den vyšli společně do ulic, zpívali jsme jarní písničky a rozloučili jsme se s paní Zimou. Moranu jsme s říkankou odhodili do potoka a doufáme, že nás mrazík a sníh již nebudou studit do tváří. 

 

FERDA MRAVENEC

21. 3. 2019

Máte rádi Ferdu Mravence? My ano. Je pracovitý, spravedlivý a má príma moderní šátek. Divadlo, na které jsme se opět moc těšili, pro nás připravilo právě představení o Ferdovi a jeho kamarádech. Nechyběla sličná Beruška, velký nevrlý hlemýžď a také kobylka a spousty roztomilých broučků. Pohádka byla propojená krásnými písničkami, hranými na kytaru a akordeon. Děkujeme za velmi povedené představení a již nyní se těšíme na další. :)

 

Malování kamínků s Andělkou

18. 3. 2019

Ve čtvrtek dne 14.3.2019 jsme pozvali do naší školky A.Dvořáka milou návštěvu, a to paní Andělku Veselou z Rudníku. Paní Veselá nepřišla s prázdnou, ale přinesla nám spoustu krásných oblázků na jarní malování. Prozradila nám, kde se tak hladké kamínky nachází a naučila nás, jak správně na ně malovat. Barviček a nápadů jsme měli spoustu, a tak se naše dopoledne stalo přímo umělecké. Posuďte sami z našich fotografií.

Tímto velmi děkujeme paní Andělce Veselé za milou návštěvu a budeme se těšit zase někdy na viděnou.

 

K A R N E V A L

27. 2. 2019

Ve středu 27. 2. 2019  se školka A.Dvořáka proměnila v pohádkový karneval. Každý, kdo ráno vstoupil do třídy, byl obklopen kamarády v krásných maskách. Společně jsme si užili karnevalové radovánky, nechyběla přehlídka masek, soutěže, tanec a na památku tohoto parádního dne jsme se společně vyfotografovali. Nemohlo chybět ani šampaňské a dobrá svačinka od našich paní kuchařek.
Děkujeme rodičům za spolupráci a krásné masky.
Byl to príma den.

 

Horská Služba Černý Důl

27. 2. 2019

V úterý, dne 26.2.2019 vyjely předškolní děti z Mateřské školy A.Dvořáka na výukovou přednášku s ukázkou vybavení Horské služby, do Ski Resortu Černý Důl. Děti byly seznámeny se základním záchranářským vybavením rychlé horské zdravotnické služby, byly poučeny o bezpečnosti na sjezdovkách a pohybu v celém areálu SkiResortu. Děti si mohly na vlastní kůži vyzkoušet některé pomůcky, jako například dlahy, tlakoměr a dokonce také AED (defibrilátor), kterým je Horská Služba také vybavená. Vozový park se velmi zalíbil klukům a houkačka "pošimrala" ouška nám všem. Teď už všichni víme, že opatrnosti není nikdy dost.

Tímto bychom chtěli velmi poděkovat panu Štěpánu Jirasovi za ochotu a perfektní přednášku, také  všem zaměstnancům Horské Služby. Děkujeme.

 

Fotoalbum