Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

spz_ms_barevne_logo.jpg kralovehradecky-kraj.gif

                                                                   Podpora Královehradeckého kraje

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTINNÉ

webové stránky: www.mkolka.estranky.cz

ID datové schránky: h6bkrpc

   MŠ je od 1.9.2007 sloučena v jeden právní subjekt, který tvoří

3 mateřské školy:

V čele právního subjektu je ředitelka, jednotlivá odloučená pracoviště řídí vedoucí učitelka.
Provoz mateřských škol financuje zřizovatel Město Hostinné, kapacita míst je pro185 dětí.

Pracujeme podle ŠVP „Školka pro všechny“.

Každá mateřská škola se profiluje určitým způsobem, má svá specifika:

1. mateřská škola Tyršovy sady: umožňuje setkávání dětí zdravých s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Společnou, smysluplnou činností vede k  hledání kamarádů, rozvíjí jejich schopnosti speciálními a alternativními  metodami. Dochází k prvkům integrace.

2. mateřská škola Hasičská: zajišťuje každému dítěti láskyplné přijetí a prostředí bezpečí. Umožňuje dětem svobodně myslit, tvořit, komunikovat a rozhodovat.

3. mateřská škola A. Dvořáka: doplňuje rodinnou výchovu a pomáhá dětem zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení na základě zájmu a potřeb dětí.

Úkolem všech MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení, promyšleně a odborně vést předškolní vzdělávání, vhodně formovat, předávat a prožívat s dětmi získávání jejich zkušeností, dovedností a znalostí.

·        MŠ je prostorem pro získávání nových zkušeností v kolektivu ostatních dětí, místem, kde se dítě postupně stává samostatnějším a méně závislým na rodičích, směřuje k orientaci v  základních klíčových kompetencích a dle svých schopností také získávání předpokladů pro celoživotní vzdělávání, usnadňuje dítěti jeho životní cestu, nabízí dětem možnost vlastní realizace v nejrůznějších oblastech prostřednictvím hry a hravých činností a to jak formou kolektivní, tak skupinovou i individuální, velký důraz je zde kladen na posilování takových schopností dětí, které jsou pro jejich další samostatný život nezbytné, osobní spokojenost, podporu zdraví a tělesného rozvoje, návštěvy divadelních představení a koncertů, výlety a pobyty dětí v přírodě,specifickými oblastmi jsou především rozvoj sebeobsluhy, prostorové orientace, smyslového vnímání, oblast zrakové, sluchové stimulace a individuální logopedické péče.

·      Cílem veškerého výchovně vzdělávacího působení je rozvinout u každého dítěte individuálně takové vlastnosti a schopnosti, které mu umožní co nejširší uplatnění ve společenském životě.

 

 

Fotoalbum

http://anves.rajce.idnes.cz/

Datum: 3. 1. 2018
Fotografií: 0
Složek: 0