Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

spz_ms_barevne_logo.jpg kralovehradecky-kraj.gif

                                                                   Podpora Královehradeckého kraje

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTINNÉ

Webové stránky: www.mkolka.estranky.cz

ID datové schránky: fgvs5r

Ochrana osobních údajů: Oznámení pověřence

   MŠ je od 1.9.2007 sloučena v jeden právní subjekt,

který tvoří

3 mateřské školy s celodenním provozem:

Mateřská škola Hostinné je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Hostinné. V čele právního subjektu je ředitelka, jednotlivá odloučená pracoviště řídí vedoucí učitelka.
Provoz mateřských škol je od 6:30 hodin do 16:30 hodin, kapacita míst je pro 185 dětí.

MŠ poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 2 do 7 let. Děti jsou zařazovány do tříd podle věku. Vzdělávání dětí se ustutečňuje podle  Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem  „Školka pro všechny“.

Stravování dětí je zajištěno ve školních jídelnách-výdejnách.

Uspořádání tříd a jejich vybavení hračkami a didaktickými pomůckami podněcuje děti ke konstruktivním a námětovým hrám, experimentování, hudebně-pohybovým činnostem, sportování. Ve všech třídách jsou dětem vytvořeny vhodné podmínky pro organizování skupinových i individuálních činností.

Všechny MŠ obklopují školní zahrady, které jsou využívány nejen pro pohybové aktivity dětí, ale i pro výchovně vzdělávací činnosti.

Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 16 kvalifikovaných učitelek, z toho 6 s vysokoškolským vzděláním (v oblasti logopedie, etopedie, surdopedie), dále 2 asistenti pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacímo potřebami a 1 chůva.

1. mateřská škola Tyršovy sady: (1 třída pro 28 dětí, 2 třídy méněpočetné pro 14 dětí přijatých na základě doporučení poradenského zařízení).

2. mateřská škola Hasičská: (2 třídy pro 28 dětí, 1 třída pro 17 dětí).

3. mateřská škola A. Dvořáka: (2 třídy pro 28 dětí).

Úkolem všech MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Promyšleně a odborně vést předškolní vzdělávání, vhodně formovat, předávat a prožívat s dětmi získávání jejich zkušeností, dovedností a znalostí. Velký důraz je zde kladen na posilování takových schopností dětí, které jsou pro jejich další samostatný život nezbytné, osobní spokojenost, podporu zdraví a tělesného rozvoje, návštěvy divadelních představení a koncertů, výlety a pobyty dětí v přírodě. Specifickými oblastmi jsou především rozvoj sebeobsluhy, prostorové orientace, smyslového vnímání, oblast zrakové, sluchové stimulace a individuální logopedické péče.

   Příjemce dotace: Mateřská škola Hostinné

   Název projektu: Šablony II - Zvýšení kvality výuky v MŠ Hostinné

   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008996

   Období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

   Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v 

  rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů 

  zjednodušeného vykazování – Šablony II.

  Publicita V63_MŠ Hostinné.docx

  Plakát A3_Šablony II_MŠ Hostinné.pdf

 

 

 

 

 

 

Krásné letní prázdniny

26. 6. 2019

Vážení rodiče a děti,

    dovolte, abychom Vám touto cestou popřáli krásné léto, ať ten prázdninový čas pro Vás běží pomaleji než ten školní, odpočívejte, prožijte vše ve zdraví, klidu a letní pohodě.

Všem rodičům děkujeme za celoroční spolupráci, dětem za jejich úžasné výkony a budoucím školákům, správný vstup do nové éry života.

Krásné léto a brzy opět na viděnou.

Kolektiv mateřských škol Hostinné.

 

Běh za zdravé Hostinné

24. 6. 2019

V pátek dne 21.6.2019 se konal další ročník krásné akce "Běh pro zdravé Hostinné". Počasí se umoudřilo a bylo příjemně pod mrakem, ideální na sportování. Jako již tradičně se akce konala v místním parku, kde se na start postavily děti ze všech mateřských školek v Hostinném. Děti byly velmi motivovány a v nádherných soubojích podpořených skvělou diváckou kulisou, dosahovaly krásných výsledků. Odměnou jim byl velký potlesk a drobnosti na památku.

Nezbývá mi něž poděkovat všem organizátorům této sportovní akce, jejímž cílem je probudit sportovního ducha nejen v těch nejmenších.

 

Plavecký výcvik

10. 6. 2019

Nejen Mateřská škola A.Dvořáka, ale i ostatní mateřské školy v Hostinném se zúčastnily plaveckého výcviku v Trutnově. Cílem plaveckého výcviku je osvojení si plaveckého prostředí, plaveckých dovedností, naučit se správně dýchat a v neposlední, ale velmi důležitou stránkou výcviku je, osvojení si zásad osobní bezpečnosti při plavání a pobytu u vody. Organizovaná plavecká výuka děti hravou formou naučila harmonickému rozvoji pohybových dovedností ve vodě, upevňování zdraví a odolnosti, vytváření kladného vztahu k vodě a plavání.

 

Dětský Den s úsměvem

31. 5. 2019

Když se řekne Den Dětí, ihned si představíme malá rozzářená očka všech dětiček kolem nás. Nebylo tomu ani u nás, v mateřské škole jinak. V pátek, dne 31.5.2019 byly děti pozvány na Dětský den do Mateřské školy Hasičská, kde na ně čekalo spousty soutěží a pohádkových zvířátek. Ihned u brány do školky byly děti mile překvapeny spoustou balonků a maňásků, kteří na ně před vstupem čekali. Všechny krásně připravené soutěže děti s nadšením plnily a po zásluze si odnášely kornouty plné sladkostí, lízátko a omalovánku. Tento den si děti s radostí užily a jistě budou rodičům vyprávět, jak se jim zábavné dopoledne líbilo.

Děkujeme všem organizátorům, kteří se na akci podíleli, všem se akce moc líbila.

 

Besídka nejen pro maminky

30. 5. 2019

Ve středu, dne 29.5.2019 proběhla v mateřské škole A.Dvořáka "Besídka nejen pro maminky". V obou třídách se počátkem 15.00 hodiny rozezněly hlasy těch nejmenších. Děti měly připravený různorodý program v obou třídách. Zatímco třída Včeliček vsadila na krásné pohádkové divadlo a děti zahrály krásnou pohádku O Koblížkovi. Pohádku protkly i zpěvem známých písní z pohádek a nechyběly ani básničky. Ve třídě Koťátek zazněla o trochu modernější hudba. Koťátka letos začala besídku tradičně s milými básničkami právě pro maminky a babičky. Nechyběly ani písničky s klavírem a nástroji. V druhé části besídky se převlékly za mnichy a zatančily na známou písničku z pohádky Lotrando a Zubejda. Nakonec se po třídě rozezněla známá píseň od Mirai, na kterou si mohly zatančit i maminky.

Děkujeme všem za hojnou účast a již nyní se těšíme na další setkání s Vámi.

 

PRINC BAJAJA NA KUKSU

24. 5. 2019

 

V úterý dne 21.5. 2019 nebyl pro děti ze školky A.Dvořáka jen tak obyčejný den, ale přímo pohádkový. Děti se totiž vydaly na svůj pohádkový výlet do zámeckého areálu KUKS, kde na ně čekalo krásné divadelní představení Princ Bajaja. Bylo zajímavé sledovat překvapivé tvářičky dětí, když tentokrát bylo divadlo skutečné, pod širým nebem a děti mohly být přímo v centru dění. Když se princ Bajaja vrhl na draka na skutečném koni a ještě na něm stál, děti byly nadšené a mile překvapené. Po divadelním představení na děti čekaly soutěže s pohádkovou tématikou, kde si mohly zkusit hry z dávných let a dozvěděly se mnoho zajímavých věcí z dob středověku. Tímto děkujeme všem rodičům za spolupráci a dětem za jejich veselé tvářičky. 

 

Znám své město?

13. 5. 2019

V týdnu od 6. - 10. 5. 2019 si děti z Mateřské školy A.Dvořáka povídaly o našem městě, či vesnici kde bydlí. Děti postupně získávaly zkušenosti, jak se liší město od vesnice. Společně jsme procházeli město Hostinné a poznávali zákoutí a významná místa ve městě. Nejvíce se však dětem líbilo při procházce u kostela, kde na ně dýchlo tajemno a klid. Děti již vědí, kde je radnice, základní škola, lékař, pošta a také autobusová a vlaková zastávka. Nyní již děti skvěle poznají místo, kde bydlí a kam patří.

 

Čarodějnice

2. 5. 2019

Poslední den v dubnu je spjat s pálením čarodějnic. Ve školce tomu nebylo jinak. Ráno po příchodu všech čarodějů a čarodějnic v krásných kostýmech, se děti přivítaly s kouzelným zaklínadlem "Baby Jagy". Rozcvička byla také kouzelná, a to rovnou cvičení s kouzelnickou hůlkou. Děti se velmi těšily na čarodějnické úkoly, které byly letos opravdu zapeklité. Nejen, že měly lítat na koštěti a nenarazit při tom do zdi, ale také se proplést pavučinou a nenechat se chytit pavoukem. Přiřazování barviček ke kouzelným lektvarům dětem velmi šlo a odfouknout pavouka ze stolu také. Děkujeme tímto všem rodičům za spolupráci s kostýmy dětí, byly úžasné :)

 

Projekt - Dopravní výchova

26. 4. 2019

Sluníčko nás pomalu, ale jistě vytahuje čím dále více ven, hlavně naše nejmenší děti. Jak jistě víte,že se děti rády pohybují a čím rychleji, tím pro ně lépe. Proto páteční projekt byl zaměřen právě na pohyb na silnicích a přilehlých komunikacích, aby i ti naši nejmenší měly alespoň trochu povědomí o pravidlech silničního provozu. Projekt Dopravní výchova se konal pod záštitou BESIPU a Policie, kteří společně pro všechny děti z mateřských škol Hostinné připravili čtyři stanoviště, kde se děti mohly seznámit s pravidly provozu. Všechny děti velmi chválíme, protože na veškeré otázky znaly odpovědi a pečlivě se řídily pravidly Policie. 

Děkujeme tímto  všem organizátorům za krásnou a poučnou akci pro naše děti.

 

Den Země očima dětí

26. 4. 2019

Akce „Den Země" byla letos  umístěna kam jinam, než přímo do přírody, do našich krásných lesů a hájí.  Primárně se jí účastnily děti předškolního věku. Témata byla složitější a motivovala děti k ochraně nejen přírody, ale také života v ní. Pracovníci KRNAPU pro děti připravili spoustu poučných , ale i zábavných úkolů. Děti poznávaly složení lesa, chutnaly med, skládaly různá puzzle s přírodní tématikou, třídily odpadky do správných popelnic a nakonec se staly malými chemiky a pokusem zjistily, že kopřiva není "jenom" zelená. 

Tímto velmi děkujeme pracovníkům KRNAPU za krásnou a poučnou akci.

 

Fotoalbum