Jdi na obsah Jdi na menu
 


INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2017-2018

INFORMACE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY HOSTINNÉ   K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY  NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018                       

Ředitelství Mateřské školy Hostinné se při zápisu do mateřské školy řídí novelou školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. a zavádí s účinností od září 2017 povinné předškolní vzdělávání a individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole.

Povinné předškolní vzdělávání a přednostní přijímání k předškolnímu vzdělávání je s účinností od 1. ledna 2017 stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do 31. srpna 2017.

Od září 2017 je zaváděno přednostní přijímání čtyřletých dětí s bydlištěm ve školském obvodu Mateřské školy Hostinné, tj. s trvalým bydlištěm v Hostinném, Klášterské Lhotě        a Čermné.

Po té budou přijímány mladší děti čtyř let ze školského obvodu od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity.

Do speciálních tříd budou přijaty děti ze školského obvodu, které mají doporučení z poradenského zařízení od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity. Během pobytu v této třídě v menším kolektivu mají děti mimo jiné zajištěn individuální přístup a intenzivní logopedickou péči.

Zápis k předškolnímu vzdělávání, který je mateřskou školou vypisován je stanoven            v  květnu, ve dnech 10.5. a 11.5.2017 od 8:00 do 16:30 hodin.

Formulář žádosti o přijetí si můžete vyzvednout před termínem zápisu v budově Mateřské škole Tyršovy sady 676 nebo stáhnout na webových stránkách www.mskolka.estranky.cz.

V uvedený termín, prosím, přineste k zápisu vyplněný formulář potvrzený dětským lékařem    o očkování dítěte. Dále s sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.

V případě  potřeby své dotazy směřujte na vladka.svobodovaa@gmail.com nebo telefonicky na číslo 773 380 111.

Vladimíra Svobodová, ředitelka mateřské školy