Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLATBA

NA STRAVNÉ A ÚPLATU,

PLATNÉ OD 1.9.2016

Cena stravného:  děti ……..přesnídávka ……………........7,- Kč

                                                 oběd             ……………..19,- Kč

                                                  svačina         ……………..  6,- Kč

                                                  celý den        ……………32,- Kč

 

                               děti 7-leté..přesnídávka ………………... 7,- Kč   

                                                 oběd                  ………...........22,- Kč        

                                                 svačina        ………………....  6,- Kč 

                                                 celý den       ………………35,-Kč

 Úplata za předškolní vzdělávání od 1.9.2014   činí  300,- Kč měsíčně.

 Záloha na stravné činí  650,- Kč měsíčně.

Pokud platíte školné pak  platba celkem činí : 950,- Kč měsíčně.

Prosím,  uhraďte vždy

  d o     p o s l e d n í h o   d n e   m ě s í c e    p ř e d ch  á z e j í c í h o  

  tj. např. platba  na září má být uhrazena k 31.8.  t.r.


Platby poukazujte  na   číslo účtu  u  GE Money  bank v Hostinném                                                            

198684873/0600

 variabilní symbol: rodné číslo dítěte

 konstantní symbol:  308

 poznámka: jméno dítěte

 Vyúčtování zálohových plateb je 3 x ročně, a to k 30.6., k 31.8. a k 31.12.

 Děkujeme Vám za dodržování termínu plateb.

 

Marta Junková, účetní               Mgr. Vladimíra Svobodová, ředitelka MŠ