Jdi na obsah Jdi na menu
 


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE O MŠ

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Název:
Mateřská škola Hostinné, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:
Zřizovací listina Města Hostinné: Zřizovací MŠ - od 1.11.2009.pdf

3. Organizační struktura: Organizační_struktura.pdf
Mateřská škola se školní výdejnou.
Celková kapacita:185 dětí

Sídlo: Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné

Budova 1. MŠ a ředitelství: Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné, 499 441 280

Budova 2. MŠ: Hasičská 231, 543 71 Hostinné, 499 524 128

Budova 3. MŠ: A.Dvořáka 744, 543 71 Hostinné, 499 524 330

Počet zaměstnanců: 27

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné

4.3 Úřední hodiny:

Zpravidla každý den od 9:30 do 14:30 hodin v ředitelně školy, nebo po dohodě.

4.4 Telefonní čísla: +420 499 441 280, +420 783 380 111
4.5 Číslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky: www.mskolka.estranky.cz        

4.7 Adresa e-podatelny: mskolka@kthostinne.cz
4.8 Datová schránka: h6bkrpc
4.9 Další elektronické adresy: nejsou

5. Případné platby lze poukázat: 198684507/0600

6. IČO: 75016672

7. DIČ: CZ60277908

8. Dokumenty
8.1 Školní vzdělávací program "Školka pro všechny" : ŠVP MŠ Hostinné.pdf,

      Školní řád:  Školní řád.pdf,

      Žádost o přijetí do MŠ:  ŽÁDOST - přijetí_do_MŠ.doc,

      Provozní řád DDH: PROVOZNÍ ŘÁD DDH 2.MŠ.pdf

 8.2 Rozpočet školy: Rozpočet 2018.pdf

                                  ROZPOČET SVR MŠ 2019-2020.pdf,

8.3. Úplata za předškolní vzdělávání a platba za stravné:

       STRAVNÉ A ÚPLATAx od 1.1.19.pdf

      VNITŘNÍ_ŘÁD_ŠKOLNÍ_VÝDEJNY k 1.1.2019.pdf

9. Žádosti o informace
Informace lze získat ústně či písemně na adrese: MŠ Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a stížnosti, návrhy a podněty lze podávat elektronicky na adresu: mskolka@kthostinne.cz

11. Opravné prostředky
Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy, na adrese  Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné.

12. Formuláře

Odmítnutí žádosti a ukončení předškolního vzdělávání:

13. Popisy postupů - návodů pro řešení životních situací
Popisy postupů neexistují.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy: č.561/2004 Sb. školský zákon, č.250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech, zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, správní řád, novela školského zákona č. 178/2016 Sb. s účinností od 1.9.2017, vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

14.2 Vydané právní předpisy: nemáme

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Není

16. Licenční smlouvy
 Neexistují

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
Výroční zprávu za rok 2018: 2017-2018 HODNOCENÍ MŠ.pdf

 

18. Nařízení GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Martina Nyklová
e-mail:
poverenec@aknyklova.cz