Jdi na obsah Jdi na menu
 


POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE O MŠ

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

1. Název:
Mateřská škola Hostinné, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení:
Zřizovací listina Města Hostinné: Zřizovací MŠ - od 1.11.2009.pdf

3. Organizační struktura: Organizační_struktura.pdf
Mateřská škola se školní výdejnou.
Celková kapacita:185 dětí

Sídlo: Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné

Budova 1. MŠ a ředitelství: Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné, 499 441 280

Budova 2. MŠ: Hasičská 231, 543 71 Hostinné, 499 524 128

Budova 3. MŠ: A.Dvořáka 744, 543 71 Hostinné, 499 524 330

Počet zaměstnanců: 25

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné

4.3 Úřední hodiny:

Zpravidla každý den od 9:30 do 14:30 hodin v ředitelně školy, nebo po dohodě.

4.4 Telefonní čísla: +420 499 441 280, +420 783 380 111
4.5 Číslo faxu: není
4.6 Adresa internetové stránky: www.mskolka.estranky.cz

4.7 Adresa e-podatelny: mskolka@kthostinne.cz
4.8 Datová schránka: h6bkrpc
4.9 Další elektronické adresy: nejsou

5. Případné platby lze poukázat: 198684507/0600

6. IČO: 75016672

7. DIČ: CZ60277908

8. Dokumenty
8.1 Školní vzdělávací program "Školka pro všechny" : ŠVP MŠ Hostinné.pdf,

      Školní řád:  Školní řád.pdf,

      Žádost o přijetí do MŠ:  ŽÁDOST - přijetí_do_MŠ.doc,

 8.2 Rozpočet školy: Rozpočet 2018.pdf

                                   ROZPOČET SVR MŠ 2019-2020.pdf

8.3. Úplata za předškolní vzdělávání a platba za stravné:

       STRAVNÉ A ÚPLATA od 1.9.18.docx

9. Žádosti o informace
Informace lze získat ústně či písemně na adrese: MŠ Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné.

10. Příjem žádostí a dalších podání
Žádosti a stížnosti, návrhy a podněty lze podávat elektronicky na adresu: mskolka@kthostinne.cz

11. Opravné prostředky
Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy, na adrese  Mateřská škola Hostinné, Tyršovy sady 676, 543 71 Hostinné.

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návodů pro řešení životních situací
Popisy postupů neexistují.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy: č.561/2004 Sb. školský zákon, č.250/2000 Sb. zákon o rozpočtových pravidlech, zákon č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, správní řád, novela školského zákona č. 178/2016 Sb. s účinností od 1.9.2017, vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.

14.2 Vydané právní předpisy: nemáme

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Není

16. Licenční smlouvy
 Neexistují

17. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.
Výroční zprávu za rok 2017: AUTOEVALUAČNÍ_ZPRÁVA_2016-2017.pdf

18. Nařízení GDPR
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Martina Nyklová
e-mail:
poverenec@aknyklova.cz